Organisatie NRK

Het Nederlandse Rode Kruis telt ruim 35.000 vrijwilligers. Ze werken in hun eigen woonplaats of regio, via de plaatselijke afdelingen die we in bijna alle gemeenten in Nederland hebben en die samenwerken in districten.

Door de manier waarop we georganiseerd zijn, zijn we overal en altijd dichtbij. Dit geeft ons goed zicht op lokale hulpbehoeften en hierdoor kunnen we snel iets aan die behoeften te doen. We helpen direct. Daarbij krijgen de vrijwilligers ondersteuning van beroepskrachten, van wie de meesten werken op ons verenigingskantoor in Den Haag; een aantal werkt regionaal. Een kleine groep betaalde krachten voert ook zelf hulptaken uit, in binnen- en buitenland. Al onze medewerkers, vrijwillig en betaald, moeten in hun werk de grondbeginselen van de organisatie naleven en onze missie uitdragen.

Behalve een hulpverleningsorganisatie zijn we ook een vereniging. Als vereniging zijn we in staat om onafhankelijk van overheden of strijdende partijen hulp te verlenen. Die hulpverlening wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Binnen een vereniging hebben zij als lid stemrecht en daarmee inspraak op de besluitvorming. Door de sterke verankering in de Nederlandse samenleving is deze inspraak vanuit de basis geregeld. En dat is nu precies onze kracht.

Cees Breederveld, algemeen directeur:

"Onze idealen verbinden ons binnen onze vereniging. Met de nieuwe structuur zijn we beter in staat om het met elkaar over die idealen te hebben."

Tot slot is het Rode Kruis een fondsenwervende organisatie. Zonder geld kunnen we geen hulp verlenen, en voor dat geld zijn we afhankelijk van giften. Daarom doen we actief aan fondsenwerving, waarmee we onze inkomsten proberen te vergroten om op langere termijn meer mensen te kunnen helpen. Omdat maar liefst 68 procent van ons geld wordt gegeven door burgers en bedrijven, richten wij ons vooral op hen.

Pin It

Onze vacatures

ehbo-app

Instagram3
Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank