De 7 grondbeginselen

Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden, zonder onderscheid. Overal ter wereld handelt de organisatie volgens dezelfde zeven grondbeginselen:

  •     Menslievendheid
  •     Onpartijdigheid
  •     Neutraliteit
  •     Onafhankelijkheid
  •     Vrijwilligheid
  •     Eenheid
  •     Algemeenheid

Voor ons betekenen deze grondbeginselen dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid. Dat mensen in de grootste nood als eerste moeten worden geholpen. Dat hun geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening hierbij niet ter zake doet. Dat we geen partij kiezen in conflicten behalve die van de slachtoffers. Dat we ons niet laten leiden door overheden en hún voor- of afkeuren. Dat we onze hulp professioneel voorbereiden maar vrijwillig bieden. Dat we wereldwijd een beweging van Rode Kruis en Rode Halve Maan organisaties vormen die elkaar helpen en bijstaan op basis van gelijkwaardigheid.

 

 

 

Onze vacatures

Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank